วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“จิตอาสาฯ”ลงพื้นที่ มอบ”ถุงยังชีพพระราชทาน”แก่ราษฎรในชุมชนแออัด ใน กทม. อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผลกระทบ จากโควิดฯ

08 เม.ย. 2020
578

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญ”ถุงยังชีพพระราชทาน” ไปมอบแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในเขตบางแค และเขตบางกอกใหญ่

พระองค์ ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนแออัด ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ

ซึ่งได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ที่คาดว่า จะทะยอยแจกตลอดทั้งเดือนเมย.นี้ จนครบทุกชุมชน

โดยมี ทหาร จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทานและนำไปมอบแก่ประชาชน

โดยเมื่อคืนวันที่ 7 เมษายน 2563ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางแค 24ชุมชน และเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 28!ชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

( Cr: ผู้จัดการออนไลน์)

error: Content is protected !!