วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“บิ๊กแดง” ให้ข้อคิด ทหาร

08 เม.ย. 2020
262

 

“สถานการณ์ประเทศไทยในขณะนี้
ประชาชนต้องเผชิญกับผลกระทบจากโรคระบาด
ได้รับความเดือดร้อน
ทั้งเรื่องรายได้
สถานภาพการทำงาน
การดำรงชีวิตประจำวัน…

…ในฐานะที่เป็นข้าราชการ
เป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลทุกคน
จะได้เสียสละ ออกมามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือประชาชน
ผ่านการปฏิบัติงานในทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคลี่คลาย
สถานการณ์ COVID-19

ขอให้กำลังพลทุกคนรักษาวินัย
อย่างเคร่งครัด และทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
เพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤติ
ในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว…”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก
สั่งการ และให้ข้อคิด ในที่ประชุม ศปก.ทบ.
7 เมษายน 2563

error: Content is protected !!