เงียบๆ เหงาๆ ห่างๆ เล็กๆ คนน้อยๆ

 

กลาโหม จัดงาน 133 ปี กลาโหม แบบเรียบง่าย และเป็นการภายใน “บิ๊กช้าง” เป็น ตัวแทน “บิ๊กตู่”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม
มอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธานในพิธี​งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม133 ปี 8!เมษายน พุทธศักราช2563 อย่างเรียบง่าย

สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19ของกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล

แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา กระทรวงกลาโหมจึงได้กำหนดจัดงานเป็นการภายใน

โดยจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ในศาลาว่าการกลาโหม (5 แห่ง) และพิธีสงฆ์ (ถวายสังฆทาน) ณ พุทธสถาน (ห้องเจ้าพ่อหอกลอง) ชั้น3 ในศาลาว่าการกลาโหม

​กระทรวงกลาโหม ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นเวลา133 ปีมาแล้ว ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง ที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน

​ด้านการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID – 19 กระทรวงกลาโหมได้ให้การสนับสนุน การดำเนินการของ “ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด – 19 โดยประสานและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!