วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ยังทำต่อเนื่อง

 

แม่บ้านทัพไทย
มอบ “กล่องอะคริลิคใส”
ให้ รพ.ต่างๆ และแพทย์ทหาร ใช้ตรวจผู้ป่วย
และยังคงทำหน้ากากผ้า- แอลกอฮอล์ แจกต่อไป ไม่หยุด

“คุณตั๋น” จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบกล่องอะคริลิคใส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์ ขนาดใหญ่จำนวน 2 ชุด และแอลกอฮอล์ ให้กับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงทยอยมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนมีความจำเป็น ต่อไป

error: Content is protected !!