วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“CoViD Box”

07 เม.ย. 2020
288

รพ.ทหาร ค่ายพิชัยดาบหัก
ดัดแปลง ตู้โทรศัพท์
มาเป็น “CoViD Box”
ตู้ป้องกัน จนท.ทางการแพทย์ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

COVID 19 Initiative of Innovation Medicine ….โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก แผนกพยาธิวิทยา ร่วมกับ หมวดพลเสนารักษ์ คิดค้นและพัฒนา “COVID BOX”

นวัตกรรมที่ช่วยในการป้องกัน ไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ สัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

โดยนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์ มาดัดแปลงให้มีช่องสำหรับสอดมือเพื่อใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย

พร้อมทั้งมีการติดตั้งพัดลมสร้าง Positive pressure เพื่อป้องกัน ไม่ให้ละอองฝอย ( aerosol ) กระจายเข้าหาผู้ตรวจ ชนิดมีแผ่นกรอง HEPA-filter และไฟส่องสว่างภายในตู้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์

และ เป็นการลดการใช้ชุด PPE ที่มีจำนวนจำกัด และอยู่ในภาวะขาดแคลนอีกด้วย

 

error: Content is protected !!