วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

หยุดยาว เลย เด็กๆ

07 เม.ย. 2020
108

 

“ลุงตู่” นั่งหัวโต๊ะ ครม. อนุมัติ ยืดเวบาเปิดเทอม จาก 16 พค. เป็น 1 กค.2563. เลี่ยง โควิดฯ แนะเตรียมปรับวิธีการเรียนการสอน ให้เข้ากับสถานการณ์ โควิดฯ

ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษาของปีการศึกษา 2563

โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต่อไป

error: Content is protected !!