วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เตรียมทหาร ออนไลน์ !!

 

รร.เตรียมทหาร
แจ้งเลื่อน การรายงานตัว
นตท.ชั้นปีที่1 -นตท.62
19 เมย.63 ที่รร.ออกไป
แต่ให้รายงานตัว ทางระบบออนไลน์ และเตรียมเรียนออนไลน์ ตั้งแต่1 พค.นี้

โรงเรียนเตรียมทหาร ได้ออกประกาศแนวทางการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่1

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ยุติลงได้โดยเร็วนั้น
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ

โรงเรียนเตรียมทหารจึงได้ปรับการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

จึงขอแจ้งเลื่อนการเข้ารายงานตัวของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1 (รุ่น62) ในวันที่ 19 เมษายน 2563 นี้ออกไปก่อน

โดยโรงเรียนเตรียมทหารจะดำเนินการแจ้งให้นักเรียนเตรียมทหารทุกนายทำการรายงานตัวผ่านระบบเชื่อมต่อเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์

ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมทหารได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเชื่อมต่อเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

: รร.เตรียมทหาร

error: Content is protected !!