วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“เป็นช่วงเวลา ที่ทหาร จะเสียสละเพื่อคนไทยทุกคน”

07 เม.ย. 2020
300

 

“บิ๊กแดง”ปลุก ทหาร เสียสละ
ทำงาน หน้าที่หลัก คู่ขนานกับการสนับสนุนรัฐบาล ช่วยดูแลประชาชน
กำชับ รักษาวินัยเคร่งครัด ออกไปปฏิบัติงานร่วม
เผย ส่ง สห.ทบ. -ทหาร ร่วมจุดตรวจ เคอร์ฟิว 1,460 นาย ร่วมกับตำรวจ-ฝ่ายปกครองใน 307 จุดตรวจ ทั่วประเทศ
พร้อมจัดชุดสายตรวจ 1,174 นาย
และส่งแพทย์ทหาร-ทหารเสนารักษ์-สห.ทบ. ดูแลคนไทย ที่Hospitel หลายแห่ง

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ จาก กองบัญชาการกองทัพบก ไปยัง ผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ผบทบ. ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของกองทัพบกที่จะต้องดำรงภารกิจในการป้องกันประเทศควบคู่ไปกับการต่อสู้กับภัยคุกคามที่เป็นโรคระบาดอยู่ในขณะนี้

โดยเฉพาะการจัดกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในช่วงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในทุกภารกิจซึ่งต้องดำเนินการอย่างเต็มที่

จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกำลังพล

พลเอก อภิรัชต์ ย้ำให้กองทัพภาค บูรณาการกำลังพลจากทุกหน่วยทหารในพื้นที่ ทุกสายงาน ทุกระดับชั้นยศ และเพศ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 และจัดการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์โรคระบาดสามารถให้คำแนะนำประชาชนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอก อภิรัชต์ ได้ให้ข้อคิดกับกำลังพลว่าในสถานการณ์ประเทศไทยในขณะนี้ ประชาชนต้องเผชิญกับผลกระทบจากโรคระบาด ได้รับความเดือดร้อนทั้งเรื่องรายได้ สถานภาพการทำงาน การดำรงชีวิตประจำวัน

ในฐานะที่เป็นข้าราชการ เป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลทุกคนจะได้เสียสละ ออกมามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือประชาชน ผ่านการปฏิบัติงานในทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคลี่คลายสถานการณ์ COVID-19

ขอให้กำลังพลรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดและทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประเทศพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่ ด่านตรวจ ด่านคัดกรอง และการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการของรัฐ (State Quarantine)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.63 กองทัพบกได้สนับสนุนกำลังพลจากทุกกองทัพภาค จำนวน 1,460 นาย ในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง จำนวน 307 จุดตรวจ ทั่วประเทศ

พร้อมทั้งจัดชุดสายตรวจ จำนวน 1,174 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.63 จนถึงปัจจุบัน กองทัพบกได้จัดชุดคัดกรองและชุดปฐมพยาบาล จากกองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และชุดรักษาความปลอดภัยพื้นที่จากกองพันทหารสารวัตรที่ 12 เพื่อดูแลคนไทย จำนวน 124 คน ที่กลับมาจากต่างประเทศ และต้องเข้ารับการควบคุมการเฝ้าระวังและสังเกตอาการของรัฐ ที่โรงแรมเดอะภัทรา กทม.

รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เตรียมชุดแพทย์และชุดรักษาความปลอดภัยสนับสนุนภารกิจการจัดทำพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐอีก 2 แห่ง

error: Content is protected !!