วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Hospitel

07 เม.ย. 2020
543

 

ทบ. ส่งแพทย์ทหาร -เสนารักษ์ -สห. ดูแล Hospitel ดูแลคนไทยจากตปท. ที่กักตัว

เมื่อ ค่ายทหาร รับไม่ไหว ไม่เพียงพอ
และสถานที่อาจไม่สะดวกสบาย ไม่เหมาะสม
รัฐบาล ก็ทำเป็น Hospitel
เช่า โรงแรม ทำเป็นที่กักตัว และเป็นรพ.สนาม
โดยมี ทหารและแพทย์ทหาร มาช่วยดูแล ทุกHospitel
ทั้งแพทย์ทหาร กรมแพทย์ ทบ. ทหารเสนารักษ์
และมี สห. ทบ. ร่วมกับ
ตำรวจ สน.ในพื้นที่ ดูแลบังคับใช้กม. ความเรียบร้อย ….พบ คนไทยที่กลับจากตปท. ยอมกักตัว ไม่มีการต่อต้าน

สธ.เตรียมโรงแรมกว่า 16,000 ห้อง พร้อมแล้ว มี โรงแรมทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม 132 แห่ง

เนื่องจาก ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นศูนย์บริหารจัดการ และได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม 2 รูปแบบ คือโรงพยาบาลสนามที่ใช้พักฟื้นผู้ป่วยโรคโควิด-19 (Hospitel) และโรงพยาบาลสนามที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังฯ (Hotel Isolation)

รวมทั้งได้เตรียมทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการแยกกักตัวเองจากครอบครัว

เช่น โรงแรมปริ๊นซ์ตัน และโรงแรมพาลาซโซ โรงแรมปริ๊นซ์ตันมีจำนวน 270 ห้อง ขณะนี้รับผู้ป่วยพักฟื้นตามเกณฑ์กรมการแพทย์ประมาณกว่า 50 คน อยู่ห้องแยกทุกคน และโรงแรมพาลาซโซอีก 439 ห้อง

ทั้งนี้ มีเกณฑ์ 5 ข้อในการรับผู้ป่วยเข้าพักใน Hospitel คือ ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีผลภาพถ่ายรังสีปอด (chest x – ray) คงที่ ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือ สื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช ผู้ป่วยต้อง
ไม่มีไข้ โรคประจำตัวควบคุมอาการได้ดี ผู้ป่วยมียามาจากโรงพยาบาลครบตามแผนการรักษา และโรงพยาบาลต้นทางยินดีมารับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาหากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ดูแลติดตามอาการทุกวัน จำนวน 3-5 คนต่อผู้ป่วย 100 คน

และทุกห้องจะต้องมีเครื่องมือทางการแพทย์อย่างน้อย 2 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะจัดให้ คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

โดยมเกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสมของโรงแรมในการตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม แบ่งเป็น 5 หมวด คือ

1.โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ต้องมีความปลอดภัยโครงสร้างสมบูรณ์ไม่แตกร้าว ระบบความปลอดภัยพร้อมใช้งาน ห้องพักผู้ป่วยต้องเป็นห้องปรับอากาศแยกส่วนไม่เป็นระบบท่อส่งลมร่วมกัน

2.บุคลากร มีการจัดเตรียมบุคลากรสนับสนุนที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง เหมาะสมในการให้บริการ

3.มีความเพียบพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่น ๆ

4.มีการจัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม

5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน

ขณะนี้ มีโรงแรมทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมแล้ว 132 แห่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ คาดว่าจะขยายจำนวนห้องพักฟื้นผู้ป่วยและผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังได้มากกว่า 16,000 ห้อง

โดยทหารช่วย ดูแลทุกHospitel
เช่น สถานที่กักตัว(State quarantine) โรงแรมภัทรา

มีคนไทยที่กลับจากต่างประเทศที่มากักตัว 124คน

โดยมี ทหาร กรมแพทย์ ทบ. 9นาย
กองพันเสนารักษ์ ที่1(พัน.สร.1) ลพบุรี) 12นาย. สห. ทบ.กองร้อย.สห.สนาม 4 พัน.สห.12 อีก 11คน ดูแล ร่วมกับ
ตำรวจ สน.หัวหมาก 8 นาย

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์รอง.ผบ.ทบ.และ เจ้ากรมแพทย์ .ทบ. ได้มา ตรวจ เยี่ยมการปฏบัติงาน

พบว่า ขวัญและกำลังใจของผู้ที่มาอยู่ดี ไม่มีการต่อต้านและยอมรับกฏเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี

จนท.แพทย์ได้ให้ปรอทวัดไข้และสอนวิธีการใช้ด้วยตนเอง

แต่เมื่อ เย็น 5 เมย.มี คนไทยเพศชาย อายุ27ปี ที่เข้าพัก ห้องหมายเลข 2514 กลับมาจากนิวยอร์ค มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ(40องศา ) จนท.แพทย์ ทำการตรวจและถามอาการอีกครั้งว่า ป่วยจริง จึงแจ้งศูนย์เอราวัณมารับตัวไปส่ง รพ. ซึ่งได้รับการแจ้งกลับให้เข้ารักษาจาก รพ.ทรวงอก และในขณะที่รอรถจากศูนย์เอราวัณมารับ จนท.แพทย์ได้ขึ้นไปให้ยาแก้ไข้ในเบื้องต้น

error: Content is protected !!