วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รับ คนไทย กลับจากอินโดฯ ตกค้าง จากไป ดาวะห์

ทัพภาค4-สธ. คัดกรองเข้ม แยกพื้นที่กักตัว 76 คน ตามแต่ละจังหวัด
ส่วนอีก24 คน คัดกรองไม่ผ่าน ตั้งแต่ที่อินโดฯ
“แม่ทัพภาค4”ร่วมสังเกตการณ์ เน้นย้ำทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมสังเกตการณ์ การกลับมาของ คนไทยจากประเทศอินโดนีเซีย ที่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

ที่มีการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ ตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนีเ ชาวไทยมุสลิม กว่า 100 คน ที่ตกค้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ที่ ประเทศอินโดนีเชีย เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาดิหาดใหญ่

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นทุกราย ฃ

โดยมีผู้โดยสารซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ เดินทางโดยสารการบินไลอ้อนแอร์ แยกตามจังหวัดคือ

จ.สงขลา 25 คน จ.ยะลา 10 คน จ.ปัตตานี 19 คน จ.นราธิวาส 9 คน จ.สตูล 33 คน และจ.กระบี่ 1 คน

ในพื้นที่ภาคอื่น ๆ คือ จ.เชียงราย จ.กรุงเทพฯ และ จ.สมุทรปราการ จังหวัดละ 1 คน

โดยก่อนการเดินทางผู้โดยสารทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรองและรับรองจากสถานทูต แล้วว่าเป็นผู้มีร่างการแข็งแรง ไม่มีการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 ผ่านการเฝ้าระวังดูอาการก่อนขึ้นเครื่องบินในขั้นต้นแล้ว อย่างครบถ้วนตามขั้นตอน ดูอาการและประเมินแล้วว่าไม่ป่วย ไม่มีไข้ ก่อนขึ้นเครื่อง จึงอนุญาตให้เดินทางได้

หากเริ่มป่วยต้องรักษาให้หายก่อน เพราะการเดินทางขณะป่วยเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

ปรากฎว่ามีผู้โดยสารไม่ผ่านการคัดกรอง และไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ 24 ราย เหลือ 76 ราย

เมื่อเดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองอีกครั้ง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำการคัดกรองโรค ผู้ที่มีอาการไข้และคาดว่าติดเชื้อ จะประสานทีมแพทย์เพื่อเข้าประเมินอาการ และส่งไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ทันที

ส่วนผู้ที่ไม่มีไข้ทำการแยกจังหวัดตามภูมิลำเนา โดยจัดรถรับเป็นส่วนรวมเดินทางไปยังจุดคัดกรองของแต่ละจังหวัด

การดำเนินการของแต่ละจังหวัดมีดังนี้ จ.สงขลา คัดกรองและกักตัว ณ สนามกีฬาพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จ.ยะลา คัดกรองที่ศูนย์บริการสาธารณสุขชายแดนใต้ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ

จ.ปัตตานี คัดครองที่สนามกีฬา อบจ. แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ

จ.นราธิวาส คัดกรองและกักตัวที่ โรงเรียนแสงธรรม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

จ.สตูล คัดกรองและกักตัวที่ วิทยาลัยราชฎัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล

เว้น จ.กระบี่ จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย และ กรุงเทพมหานครกักตัวรวมที่พรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ดูระบบการทำงานในด้านความพร้อมต่าง ๆ และร่วมสังเกตุการณ์ผ่านห้องสังเกตุการณ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารท่าอากาศยาน

แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า จุดคัดกรอง บุคลากร อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความเรียบร้อย และมีมาตรฐาน โดยผ่านการวางแผนและร่วมมือบูรณาการร่วมจากหลายหน่วย วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่และผู้เดินทางมีการป้องกัน และมีการคัดกรองมาก่อนแล้วอย่างดี

ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ต่อจากนี้ก็ขอให้ผู้เดินทางให้ความร่วมมือตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัดด้วย ป่วยก็รักษา จะเข้ามาก็ต้องกักตัวในพื้นที่ตามที่จังหวัดจัดไว้

ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทึกฝ่ายที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่

เห็นใจทุกฝ่ายเชื่อว่าทุกคนตั้งใจ เพื่อคนไทยทุกคน ขอเป็นกำลังใจและให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ ถ้าทุกคนช่วยกัน ร่วมมือกัน เชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้แล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว”

error: Content is protected !!