วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ศปม.ทัพภาค2

06 เม.ย. 2020
814

 

“แม่ทัพภาค 2”ถก “ศปม.ทัพภาค2” สั่ง กองกำลังชายแดน คุมเข้ม การอนุโลมเปิดด่าน ขนส่งสินค้า ให้ประสาน ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด/ เตรียม กำลัง สารวัตรทหารบก ออกรักษากม.ตามพรก.ฉุกเฉิน เป็น ผช.เจ้าพนักงาน / ย้ำกำลังพล ป้องกันเองจาก CoViD-19 ด้วย

แม่ทัพอิ๊ด พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค2 ประชุมสั่งการ “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพภาคที่ 2 “ (ศปม.ทภ.2) ที่ ค่ายสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา

เพื่อมอบแนวทางการใช้กำลังสารวัตรทหาร เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองในการรักษากฎหมายตาม พรก.ฉุกเฉินทุกจังหวัด ตามคำสั่ง ผู้บัญชาการทหารบก

โดยเน้นย้ำกองกำลังป้องกันชายแดนให้เข้มงวดกวดขัน ช่องทาง ท่าข้ามต่างๆ โดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ที่ได้รับอนุญาต มีให้มีการขนส่งสินค้าที่ผ่านแดนได้อยู่

ทั้งนี้ให้ประสานการปฏิบัติกับกองกำลังประเทศเพื่อนบ้านโดยใกล้ชิด

และให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องมาตรการดูแลกำลังพลและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อให้กำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน

error: Content is protected !!