วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ฉะ สื่อโซเชียลบางสำนัก มุ่งสร้างความแตกแยก!!

 

“บิ๊กตู่” สะกิด รองนายกฯ-รมต. ต้องขับเคลื่อนตาม นายกฯสั่ง กำกับดูแล งานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน เชื่อมั่นใน ฝ่ายการเมือง และ ขรก.ประจำ ….ย้ำ ประชาชนต้องสู้ไปด้วยกัน ….. ฉะ สื่อโซเชียลบางสำนัก ที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคม. การโทษกันไปมา จนทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และในฐานะประธานศูนย์ฯ ได้ย้ำถึงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อฯว่า นายกฯ ในฐานะผู้นำรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ยังคงต้องใช้ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินปกติ

ซึ่ง นายกฯได้บูรณาการการแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด 19 ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในทุกมิติ

ข้อสั่งการต่างๆของนายกฯ ในฐานะประธานศูนย์ฯเมื่อสั่งการกับผู้รับผิดชอบแล้ว จะต้องนำไปปฏิบัติและขับเคลื่อนโดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคน

นายกฯได้กำกับดูแล ติดตาม และอำนวยการการปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานโครงการ มาตรการ แผนงานงบประมาณต่างๆ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และ งบประมาณกลางที่ได้อนุมัติจัดสรรไปแล้วอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าใจวางใจและเชื่อมั่นในทั้งระบบ และตัวบุคคลทั้งข้าราชการ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

นายกฯได้กล่าวเน้นว่า “ประชาชนต้องสู้ไปด้วยกัน อย่าเชื่อสื่อโซเชียลบางสำนัก ที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคม. การโทษกันไปมา จนทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง

การทำงานแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ย่อมมีปัญหา แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะนำสู่การแก้ไขให้ได้โดยเร็ว”

error: Content is protected !!