เยี่ยมเยือน เพื่อนมะกัน !!

05 เม.ย. 2020
202

 

“ผบ.พล.ร.5” เยี่ยมเยือนพบปะ ทหารสหรัฐฯ ที่มาฝึก Hanuman Guardian 20 – 2 ที่จะฝึกเสร็จ เร็วๆนี้

“ผบ.ต้น”พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม ทบ.ไทย – ทบ.สหรัฐฯ รหัสการฝึก Hanuman Guardian 20 – 2

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป การจัดการฝึก จาก กอ.ฝึกฯ ร.15

พร้อมทั้งพบปะกำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ ที่ ร.15 พัน.1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่

นอกจากนั้น พลตรี ศานติ ยังตรวจการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID 19 ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเน้นย้ำให้มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

error: Content is protected !!