วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

เปิด ลิสต์ นวัตกรรม สู้CoViD-19 ของ กองทัพอากาศ ที่ “ผบ.ทอ.” ตั้งกองบัญชาการ คิดค้น ต่อยอด เพื่อผลิตออกมาใช้จริง ตั้งชื่อ นวัตกรรม ด้วยชื่อไทยตระกูล “บุญ” …”บุญสุข-บุญช่วย-บุญตาม-น้องถาดหลุม- น้องฝาชี-น้องจั๊กจั่น-ฯลฯ”

05 เม.ย. 2020
992

 

“เสืออากาศ24/7” เปิดแผน กองทัพอากาศ ในการเดินหน้าสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ รวม ทั้งต่อยอด เพิ่อพัฒนา ผลิต ออกมาใช้ ช่วยหมอ พยาบาล สู้เชื่อโรค ในการรักษาผู้ป่วย

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เป็นหัวหน้าทีม ของหน่วยต่างๆ ที่มาระดมสมองกัน

โดยระบุว่า …..นวัตกรรมยารักษาโรค(สมุนไพร)/เวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์(วางแผนลดการนำเข้าจากต่างประเทศ – เน้นการผลิตสร้างขึ้นในประเทศโดยฝีมือของคนไทยฉลาด)

ดังตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

​​​​​​​​@กองทัพอากาศ “ยามสงบเราสร้างเครื่องบินรบ – ยามโรคระบาดเราผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์”

​​​​​​​​@กองทัพอากาศ(ร่วมกับสถาบันการศึกษา-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-แม่ฟ้าหลวง/เชียงราย) ทำการปรับเปลี่ยนขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรมที่มีอยู่ในครอบครองนำไปผลิตสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์/พยาบาล-สาธารณสุขใช้เผชิญหน้ากับสงครามเชื้อโรคได้อย่างทันท่วงที

ในการนี้ นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/วิศวกรของกองทัพอากาศกับของสถาบันการศึกษาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น. ได้ลงมือทำการคิดค้นวิจัยผลิตอุปกรณ์การแพทย์-สาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับการต่อสู้สงครามโรคระบาดขึ้นมาโดยทันที ได้แก่

​​​​​​​​​Thermo Scan (Sensor – Software – Calibration) ราคาอันละไม่กี่บาท ตั้งชื่อว่า บุญสุข แบบ handheld
-ออกแบบ เขียน software
-ประกอบอุปกรณ์ ,calibrate
, ขั้นทดลอง, ปรับแก้
​​​​​​​​​
เครื่องช่วยหายใจ(มาตรฐานกองทัพอากาศอิสราเอล) (Sensor – Software – Mechanics – Calibration) ราคาเครื่องละไม่กี่บาท ตั้งชื่อว่า บุญช่วย
” Respirator ทั้ง ออกแบบ
-เขียน software (ให้สอดคล้องกับการใช้งานทางการแพทย์)
-ประกอบอุปกรณ์-ขั้นทดลอง-ปรับแก้

หุ่นยนต์ “ถาดหลุม” ทางการแพทย์/พยาบาล (Sensor – Software – Mechanics – Calibration) โดยพัฒนาต่อยอดจากหุ่นยนต์จุฬาฯ ราคาตัวละไม่กี่บาท

อุปกรณ์ Stretcher Cover “น้องฝาชี”(อุปกรณ์ครอบเตียงผู้ป่วย เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยที่ช่วงเคลื่อนที่เชื้อไม่แพร่กระจาย)
-ศึกษาความเป็นไปได้-ออกแบบเบื้องต้น

Covid-19 History Tracking Software “น้องบุญตาม” ศึกษา ออกแบบ logarithm เขียน Program

Broadcast Robot “น้องจั๊กจั่น”
-ออกแบบ-Software-จัดหาอุปกรณ์

​​​​​​​​​ระบบจ่ายเงินQR ที่ไม่ต้องหยิบจับธนบัตร(ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเปื้อนธนบัตร (Sensor – Software – Mechanics – Calibration – บัญชีธนาคาร – รายการสินค้าสวัสดิการ) ราคาเครื่องละไม่กี่บาท

​​​​​​​​ประตูบานเลื่อนเฉพาะกิจใช้กับห้องรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อ(แทนการจับลูกบิด/แทนการจับมือจับ) เพื่อลดสภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อและมิให้เป็นการเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อแบบสัมผัสจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง (Sensor – Software – Mechanics – Calibration) ราคาบานละไม่กี่บาท

Hood ครอบเตียงคนไข้ติดเชื้อสำหรับดูดอากาศจากลมหายใจของคนไข้ติดเชื้อแล้วกรองอากาศโดยทันทีมิให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายไปในอากาศทั่วไป ราคาเครื่องละไม่กี่บาท

​​​​​​​​​AI ติดตามปูมประวัติของผู้ติดเชื้อ(ผู้ก่อการร้าย)ในทุกๆกิจกรรมที่ผู้ติดเชื้อ(ผู้ก่อการร้าย)ผู้นั้นได้กระทำมาในทุกสถานที่

โดยAI=Sensor-System / Big Data – GPS/Cell Phone Station สามารถย้อนดูปูมประวัติย้อนหลังของบุคคลผู้นั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลผู้นั้นได้นานเกินกว่า14วันสอดรับกับระยะฟักตัวของเชื้อโรค(สอดรับกับระยะเวลาแทรกซึมเข้าพื้นที่มากระทำการก่อการร้าย-ก่ออาชญากรรม)ติดตั้งบนโทรศัพมือถือของคนทุกคน เพื่อแจ้งเตือนว่ามีบุคคลผู้ติดเชื้ออยู่ในบริเวณใกล้เคียง(ระยะใกล้กว่า2เมตร) และเพื่อติดตามพฤติกรรมบุคคลผู้เสี่ยงที่ต้องตามหาตัว/นำตัวมาเข้ากระบวนการทางการแพทย์ต่อไป ราคาแอพพลิเคชั่นละไม่กี่บาท(ประมาณ1ล้านบาท)

​​​​​​​​…รายการทั้งหมดนี้ ต้องเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย เป็นปัญญาของคนไทยที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของชาวต่างชาติ มันสามารถถูกแจกจ่ายภูมิปัญญานี้ไปให้กับคนไทยทุกคน/ให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่น-ระดับอาชีวศึกษาในท้องถิ่น/ให้กับสถาบันวิจัยในท้องถิ่น(ถ้ามี)/ให้กับโรงงานไทยทุกโรงงานในท้องถิ่นเพื่อนำไปผลิตสร้างโดยเร็วให้มันทวีจำนวนขึ้นมาสำหรับใช้ต่อสู้สงครามโรคระบาด/ใช้ในประเทศไทยอย่างยืนยาวต่อไป โดยมิต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ
​​​​​​​​
วิธีการประยุกต์เปลี่ยนขีดความสามารถทางทหารไปใช้ในทางพลเรือนนั้นสามารถสร้างงานและกระจายตำแหน่งงาน-กระจายรายได้ให้กับคนไทยด้วยกันเองไปทั่วประเทศไทย(โดยเฉพาะให้กับคนไทยที่มีความรู้-ทักษะทางวิศวกรรมเป็นพื้นฐานที่ได้อพยพหนีโรคระบาดออกจาก กทม /ปริมณฑลกลับไปสู่ภูมิลำเนาในชนบทและอยู่ในสถานะตกงาน-ต้องรับเงินช่วยเหลือจากรัฐไทย5,000บาท/เดือน)

มันทั้งหมดคือ มิติใหม่ของการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรมอันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ได้มาจากบทเรียนของสงครามโรคระบาดครั้งนี้ ​​​​

​​​​​​​-นวัตกรรมเครื่องมือสื่อสาร/ซอฟต์แวร์-แอพพลิเคชั่น (วางแผนลดการนำเข้าจากต่างประเทศ-เริ่มส่งเสริมการคิดค้นซอฟต์แวร์ – เน้นการผลิตสร้างขึ้นในประเทศโดยฝีมือของคนไทยฉลาด)

​​​​​​​-นวัตกรรมยานยนต์3(4)มิติ : ยานยนต์ทางบก/ทางราง(ยานยนต์ไฟฟ้านานาชนิด) ยานยนต์ทางน้ำ ยานยนต์ทางอากาศ(อวกาศ) (วางแผนลดการนำเข้าผลผลิตทางปัญญา-ลดการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ – เน้นการผลิตสร้างขึ้นในประเทศโดยฝีมือของคนไทยฉลาด)

​​​​​​​-นวัตกรรมเครื่องมือประกอบอาชีพ/กลจักรหนัก (วางแผนลดการนำเข้าผลผลิตทางปัญญา-ลดการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ – เน้นการผลิตสร้างขึ้นในประเทศโดยฝีมือของคนไทยฉลาด)

​​​​​​​-นวัตกรรมเครื่องมือรักษาความปลอดภัย/อาวุธยุทโธปกรณ์ (วางแผนลดการนำเข้าผลผลิตทางปัญญา-ลดการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ – เน้นการผลิตสร้างขึ้นในประเทศโดยฝีมือของคนไทยฉลาด)
​​​​​​​-นวัตกรรม/เทคโนโลยีทางด้านพลังงานจากรอบตัว (วางแผนลดการนำเข้าผลผลิตทางปัญญา-ลดการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ – เน้นการผลิตสร้างขึ้นในประเทศโดยฝีมือของคนไทยฉลาด)
​​​​​​
​​​​​นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/วิศวกร/เจ้าหน้าที่ระดับฝีมือสำหรับการขับเคลื่อนนั้นต้องทำการคัดกรองมาจากผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกระดับในท้องถิ่น
​​​​​นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการ/วิศวกร/เจ้าหน้าที่ระดับฝีมือที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโดยนำเข้ามาจากต่างประเทศ(จ้างมาจากต่างประเทศ-ให้สิทธิ์พิเศษสามารถเปลี่ยนเป็นพลเมืองไทยได้ทันทีหลังจากบรรลุเป้าหมายและ/หรือหลังหมดสิ้นสัญญาผูกพันแล้ว)

ทั้งนี้เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต-การรับรองคุณภาพการใช้งานนวัตกรรมต่างๆที่ได้ผลิตสร้างขึ้นมาในท้องถิ่นให้ มีคุณภาพมาตรฐาน
​​​​​สถาบันการศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด/ในชนบทถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องทดลอง(Lab)/ห้องปฏิบัติการ(Shop)

​​​​​สถาบันวิจัยในท้องถิ่นต้องถูกสถาปนาสร้างขึ้นมาในท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนในระหว่างการทำสงครามโรคระบาดครั้งนี้ (ก่อตั้งขึ้นมาเร่งด่วนนับตั้งแต่คนไทยได้อพยพออกจาก กทม จากปริมณฑลกลับไปยังท้องถิ่นชนบท)
​​​​​แรงงานทั่วไปให้ใช้แรงงานจากต่างชาติบริเวณชายแดน

“เสืออากาศ24/7”

(บางส่วนจากบทความ ฉบับเต็ม ที่มองภาพรวม ทั้ง เยอรมัน ญี่ปุ่น จาก สงครามโลก มาถึง สงครามโควิดฯ)

error: Content is protected !!