วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ล้าง ปัตตานี

05 เม.ย. 2020
229

 

“แม่ทัพภาค 4”นำทีมฉีดล้างฆ่าเชื้อสกัดโควิดฯ ในเมืองปัตตานี เตรียมล้างในทุกพื้นที่ ชายแดนใต้. ขอประชาชนราวมมือ ดูแลตัวเอง และอย่าปิดบัง อาการป่วย หรือ เป็นกลุ่มเสี่ยง

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค
4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการปัตตานี, พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังทหาร, ตำรวจ, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัย โควิด -19 ตลอดสายถนนเจริญประดิษฐ์ (ถนนสาย มอ.ปัตตานี) ย่านเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและผู้มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร

โดยใช้น้ำฉีดล้าง ขัดกวาดพื้นถนน พ่นน้ำยา ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่บริเวณถนนเจริญประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

พลโท พรศักดิ์ กล่าวว่า ทั่วทั้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องร่วมกันผนึกกำลังกระตุ้นพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำความสะอาดบ้านเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

การจะควบคุมสถานการณ์โรคระบาดได้ ต้องอาศัยความเข้มแข็ง ความรอบคอบของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำหน้าที่ในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตอย่างเต็มที่

ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ก็ขอมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ออกมาร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อยากจะขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนหมั่นล้างมือ , สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

นอกจากนี้ ในหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ เราต้องช่วยแจ้งข่าวสาร หากใครป่วย อย่าปิดบัง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เราไม่ได้ไปทำร้ายใคร แต่จะช่วยเขา แล้วก็ช่วยตัวเราด้วย เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของจังหวัดปัตตานี ณ วันที่ 4 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 คน รวมผู้ป่วยสะสม 45 คน รักษาหาย 22 คน และเสียชีวิต 1 คน จากนั้นเวลา 20.15 น. แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางต่อมายังบริเวณถนนปะนาเระ ภายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ก่อนเดินทางต่อไปยังจุดคัดกรองดอนรัก ซึ่งเป็นจุดคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจ พร้อมแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นในการป้องกันตนเองแก่เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่าน ก่อนเดินทางกลับ

: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!