วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

มือขวา เพื่อชาติ!!

05 เม.ย. 2020
205

 

ทหารอิสาน เสียสละ สมัครใจเป็นทหารต่อ !!

น้องๆพลทหาร ของ ร.16 พัน1 ยกมือ เพื่อแสดงความสมัครใจ ขอเป็นพลทหาร ต่ออีก1 ปี สมัครใจยืดปลดประจำการ 30 เมย. นี้ ออกไป เพื่อช่วยงานที่กองพัน ต่อ

หลัง ผบทบ. มีนโยบาย เชิญชวนให้สมัครต่อ พร้อมสิทธิพิเศษในการได้เรียน หลักสูตรส่งทางอากาศ และคะแนนเพิ่ม ในการสอบเข้า รร.นายสิบทหารบก โดยมีรายงานว่า ภาพรวม ทบ. มีสมัครใจ 10-20% ของทหารที่จะปลดฯ

ทั้งนี้ เพราะ มีการเลื่อนเกณฑ์ทหาร จาก เมย. ไป กค.-สค. ทำให้ หน่วยขาดกำลังพล และเพิ่อลดการเคลื่อนย้ายกลับบ้าน ในช่วงโควิดฯ แพร่ระบาด

ในการพบปะกำลังพล พลทหารที่จะปลดประจำการ ของ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 (ร.16 พัน1)
ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อถามความสมัครใจ เพิ่อรับราชการต่อ หลายคน ที่ทางหน่วย ขอบคุณในความเสียสละ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องงดปล่อยพัก

จึงจัดกิจกรรม ฉายหนังกลางแปลง และจัดอาหารว่าง น้ำหวาน ให้กำลังพลได้รับประทานเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับกำลังพล

ก่อนการเข้าชมได้มีการคัดกรอง วัดไข้กำลังพล สวมใส่หน้ากากอนามัย และกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในการนั่งชมตามมาตรการป้องกัน

error: Content is protected !!