วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

คิด เอง ทำเอง ใช้เอง ดูแล กันเอง เราต้องรอด!!

 

 

ช่วงนี้ ต้องช่วยกันคิด หาทางสู้กับ โควิดฯ …. ทหาร ร.3พัน3 นครพนม ทำตู้สำหรับคัดกรองการตรวจโรค เพิ่อป้องกัน ทั้งคนตรวจ และคนถูกตรวจ ไม่ให้ สัมผัส หายใจรดกัน

คิดเอง ผลิตเอง ในหน่วยแล้ว …..”ผู้พันโก้ “ พันโทอุทัย นิลเนตร ผบ.ร.3 พัน.3 เลยนำมามอบให้ พ.ท.นพ.รวิศ สุวรรณแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง ด้วย เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid -19

error: Content is protected !!