วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ศปม. สรุปยอด ผู้มารายงานตัว 134 คน หนี 24 คน “บิ๊กกบ” ส่ง”รองเสธ.ไก่” ตามตัวมากักกัน ไม่มีข้อยกเว้น

04 เม.ย. 2020
202

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้มอบหมายให้ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหา กรณีผู้โดยสารที่เดินทางกลับประเทศไทยและไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด (State Quarantine) โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในการประสานรับคนไทยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรายงานตัว กลับเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน นั้น

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า จากยอดรวมบุคคลที่เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จำนวน 158 ราย

ผลการคัดกรองผู้ที่มารายงานตัวล่าสุด (4 เมษายน 63) มีจำนวน 134 คน

แบ่งเป็น การรายงานที่ EOC สนามบินสุวรรณภูมิ 65 ราย และ รายงานตัว ณ โรงแรมอีลีแกรนด์ โฮเตล 45 ราย รวม 110 ราย

ส่วนการรายงานตัว ที่ ศูนย์ดำรงธรรม จำนวน 24 ราย

สำหรับขั้นตอนการรายงานตัวของบุคคล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการตรวจคัดกรองแล้วนำเข้าจุดพักคอย จากนั้นจะนำไปขึ้นรถตู้พร้อมสัมภาระเพื่อส่งต่อไปยังโรงแรมอิลีแกรนด์ ( State Quarantine)

สำหรับบุคคลที่มารายงานตัวที่โรงแรมอิลีแกรนด์ จะลงทะเบียนคัดกรองและนำเข้าที่พัก โดยขอให้ประชาชนโปรดให้ความร่วมมือและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ซึ่งได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในส่วนของบุคคลที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทยและไม่มารายงานตัวภายใน 18.00 น.

อีก 24 คนนั้น จะต้องถูกดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในการนำตัวมากักกันทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น

error: Content is protected !!