วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

สิ้นสุด เดทไลน์ 1800 น. พบ มารายงานตัว 103 คน

04 เม.ย. 2020
1099

ที่ EOC สุวรรณภูมิ และโรงแรมที่พัก
รอ ผลรายงาน จาก ตจว.
ทีม “บิ๊กไก่” รองเสธ.ทหาร เตรียมติดตามตัว ที่เหลือ กลับมา

สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง รายงานว่า คนไทย กลับจากต่างประเทศ เมื่อวานนี้ที่ต้องเข้ารายงานตัวเพื่อกักกันโรค รวม 152 คน

แต่จนถึง 18.00 น. วันนี้ มีผู้เข้ารายงานตัวที่ EOC สนามบินสุวรรณภูมิ แล้ว 67 คน

และ รายงานตัวที่โรงแรมที่พัก 36 คน
รวมรายงานตัวที่ กทม. 103 คน จาก152 คน

ในจำนวนนี้ พบ 1 คน มี อาการ มี ไข้ อยู่ในความดูแลของ แพทย์แล้ว

โดย ทั้งหมดยินยอม ให้กักกันตัวในสถานที่ ที่รัฐจัดไว้State Quarantine

ทั้งนี้ ยังรอ รายงานจาก ศูนย์ดำรงธรรม ในแต่ละจังหวะ ด้วย … หลังจากที่มีรายงาน เมื่อ 16.00 น.ว่า มารายงานตัวแล้ว 8 คน

ทั้งนี้ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด/ หัวหน้า ศปม.ได้ มอบหมายให้ บิ๊กไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามตัว ผู้โดยสารที่เดินทางกลับประเทศไทยและไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine กลับมา ให้ครบ 152 คน

error: Content is protected !!