ตั้ง “2 รองเสธ.ทหาร”คุมสนามบิน

04 เม.ย. 2020
417

“บิ๊กกบ” รับ!!
มีปัญหา ด้านการบริหารจัดการที่สนามบิน แถมมีหลายไฟล้ท์ ต้องรอผู้โดยสาร เดินทางไปพร้อมกันทีเดียว จึงรอนาน
ยอมรับ มี จุดอ่อนเล็กน้อย ในการบริหารจัดการอารมณ์ จนเกิดความไม่ราบรื่น
ตั้ง “2 รองเสธ.ทหาร”คุม

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด/หัวหน้า ศปม. กล่าว ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังการตรวจ EOC สธ. ว่า เหตุการณ์วุ่นวาย เมื่อคืน นั้น จากการตรวจสอบเหตุการณ์ เเละทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ก็พบว่ามาตรการการดำเนินการยังเป็นการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

แต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มีการประกาศยกระดับการห้ามออกนอกบ้าน (เคอร์ฟิวส์) ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นรายบุคคลทุกคน

แต่ในการบริหารจัดการดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้โดยสารเกิดการรอคอยนานกว่าปกติ

เนื่องจากเราจะต้องรอจำนวนผู้โดยสารเพื่อที่จะได้เดินทางไปสถานที่กักตัวพร้อมกัน เพื่อไปยังสถานกักกันโรค

ซึ่งตรงนี้เราก็มีจุดอ่อนเล็กน้อยในการบริหารจัดการอารมณ์ จนเกิดความไม่ราบรื่นในการใช้มาตรการ แต่เราก็ทำเพื่อประชาชนและครอบครัวของผู้เดินทางกลับมา

ทั้งนี้ จึงเป็นที่มา ของการตั้ง บิ๊กเบิร์ด พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เข้ากำกับดูแลการบังคับใช้ข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center หรือ EOC) ทั้งที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว

พร้อมทั้งทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ผ่านการคัดกรองและจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) เพื่อนำเข้าพื้นที่ควบคุมโรคต่อไป

ฝอละ มอบหมายให้ บิ๊กไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามตัวผู้โดยสารที่เดินทางกลับประเทศไทยและไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine มากักตัว

โดยประสานรับคนไทยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรายงานตัว กลับเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ต่อไป

error: Content is protected !!