วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

โปรดฟัง อีกครั้งหนึ่ง ต้องมารายงาน ตัว !!

04 เม.ย. 2020
303

 

“บิ๊กกบ” ตรวจ EOC สุวรรณภูมิ
นำ ตำรวจ-ตม. แถลง รอ 152 คนไทย มารายงานตัว. เผย มีมาแล้ว 61 คนแล้ว ให้เวลา 18.00 น. ไม่เช่นนั้น เราก็ต้องดำเนินการ บังคับใช้กม. ในการทำตัวมากักกันตัว  ยัน ทุกคนที่กลับมาต้องกักตัว ….ขอให้มั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาด

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ลงพื้นที่ ตรวจ EOC สนามบินสุวรรณภูมิ. เพิ่อเตรียมรับมือสถานการณ์ การเดินทางเข้าประเทศ ของคนไทยที่กลับมา ที่จะต้องกักกันตัว ในสถานที่ ที่รัฐบาลจัดให้

พลเอก พรพิพัฒน์ กล่าวว่า มีคนไทย ในเขตกทม.มารายงานตัว ที่สุวรรณภูมิ แล้ว 61 คนแล้ว โดยให้เวลา 18.00 น. ไม่เช่นนั้น เราก็ต้องดำเนินการ บังคับใช้กม. ในการทำตัวมากักกันตัว

ขอให้มั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ ศบค. ได้ตั้ง”รองเสธ.เบิร์ด”พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธ์ รองเสนาธิการทหาร ให้ กำกับดูแล ศูนย์ EOC สนามบิน สุวรรณภูมิ และดอนเมือง เพื่อเป็นผู้ตัดสินใจ ในการแก้เปัญหา ในพื้นที่ ในการบังคับใช้ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการ กักตัว ผู้กลับเข้าประเทศ ทุกคน ทั้งไทย และต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบ State Quarantine. ตามที่รัฐ จัดสถานที่ให้ ทุกคน ไม่มี ยกเว้น โดยจะมีทั้ง ที่กองทัพ จัดเตรียมไว้ และ โรงแรม

หลังเกิดเหตุ ความวุ่นวาย ที่ สนามบินสุวรรณภูมิวานนี้

error: Content is protected !!