วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ล้างวัด

04 เม.ย. 2020
248

ล้างเมรุ
ล้างวัด
อีดฉีด กำแพง

ล้าง กรุงเทพฯ
ก่อน เคอร์ฟิว

ทหาร 525 นาย พร้อม ยานพาหนะ 67 คัน ออก ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนรัฐบาลล้างสิ่งปนเปื้อนบนถนน ในเขตกรุงเทพฯ ช่วงเย็น เพิ่อหลบเวลาเคอร์ฟิว 4 ทุ่ม-ตี4

error: Content is protected !!