เชฟทหาร ยุค โควิดฯ แต่งหรู เต็มยศ นึกว่า เชฟ โรงแรม5ดาว แถม อร่อย ปรุงใหม่สด ชม.เดียว เกลี้ยง !!

 

กองพลทหารราบที่ 7 แม่ริม เชียงใหม่ นำรถครัวสนามออก ตั้งโรงครัว จัดทำอาหารกล่อง 150 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และชุมชนรอบค่าย เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายให้ประขาชน

โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนของระบบตรวจคัดกรอง ที่หน่วยได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี

รวมถึงมีประชาชนจิตอาสา
ภาคเอกชนได้นำวัตถุดิบ , เครื่องปรุงอาหาร มาร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก

ประชาชนให้ความสนใจ มารับอาหารกล่อง จึงทำให้อาหารกล่อง ที่ได้จัดทำ หมดเกลี้ยงภายใน 1 ชั่วโมง

: SMARTsoldiersstrongARMY

error: Content is protected !!