“แม่ทัพภาคn 4” เจอศึกหลายด้าน โจรใต้ ก็ต้องสู้ โควิดฯ ก็ ระบาด

03 เม.ย. 2020
229

“แม่ทัพภาค4”
เจอศึกหลายด้าน
โจรใต้ ก็ต้องสู้
โควิดฯ ก็ ระบาด
ชี้ ผกร. ก่อเหตุ/ปล่อยข่าวลือ รุกทางการเมือง หวังให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซง ปัญหาชายแดนใต้
แต่ โควิดฯ ปัญหาเร่งด่วน

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ประชุม แถลงแผนการปฏิบัติงาน ห้วง 6 เดือนหลัง และมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับหน่วย

เพื่อนำไปปรับใช้ ให้สอดคล้องสู่การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

รวมถึงเข้าใจในบทบาทการทำงาน และสถานการณ์ของโลกปัจจุบันถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

สถานการณ์ปัจจุบัน แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า “กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงดำรงความมุ่งหมายในการก่อเหตุ เพื่อลดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และการรุกทางการเมือง และ หวังผลให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซง

อีกทั้งบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความแตกแยกให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลา

ยิ่งช่วงนี้ทุกพื้นที่ต้องให้ความสำคัญและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาด้วย

จึงต้องมีการวางแผนหารือ และทำาความเข้าใจร่วมกัน สร้างผลสำเร็จร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติงานในห้วงต่อไป เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

error: Content is protected !!