วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

สำเร็จ!!

 

ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วย UV
ส่งให้ รพ.ใช้ ช่วย คุณหมอ คุณพยาบาล

นักเรียน รร.ช่างฝีมือทหาร สร้าง ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วย UV ขนาด 1x1x2 เมตร ที่ใช้ อบเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ชุด ได้โดยใช้ ระยะเวลา 10 วินาที ต่อครั้ง เพิ่อฆ่าเชื้อโรค

โดยเป็น เครื่องดูดอากาศ เพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV แล้วปล่อยอากาศ ที่สะอาดออกไป ทำงาน คล้ายเครื่องฟอกอากาศ ด้วย

โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ​ วิทยาเขตพระนครเหนือ​
สร้างขึ้น เพื่อส่งให้ รพ.วชิรพยาบาล

error: Content is protected !!