วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ประเดิม!!

 

ทัพอากาศ เปิด บ้านพัก#5 รร.การบิน กำแพงแสน รับ 55 คนไทยจากอินโดนีเซีย มากักตัว 14 วัน ดูอาการ… วันนี้ จะมาเพิ่ม อีก17 คน

กองทัพอากาศ ได้เปิดบ้านพักรับรอง 5 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รับคนไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA868 เมื่อเย็น วันที่ 2 เมษายน 2563

หลังจากคนไทยกลุ่มนี้ผ่านการคัดกรองโรค ที่ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว ได้เดินทางถึงพื้นที่ควบคุม (Quarantine Area) บ้านพักรับรอง 5 โรงเรียนการบิน เพื่อเข้ากักตัวประมาณ23.00 น. มีจำนวน55 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 21คนและผู้หญิง 34คน

โดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนการบิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดก่อนจัดเข้าที่พัก

พร้อมจัดเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักในพื้นที่เฝ้าระวัง

โดยในวันนี้ จะรับกลุ่มคนไทยที่มีไข้เมื่อวาน แต่ตรวจไม่พบเชื้อจากด่านควบคุมโรคฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 17 คน

ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโน้มมากขึ้น กระทรวงกลาโหมจึงได้สั่งการให้เหล่าทัพเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลสนาม รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว

กองทัพอากาศจึงได้จัดเตรียมการสนับสนุนโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลเฉพาะโรค และพื้นที่ควบคุม ดังนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน), โรงพยาบาลจันทรุเบกษา, บ้านพักรับรอง 5 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอาคารสายลม กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

error: Content is protected !!