วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทบ. เตรียม ‘เขาชนไก่’ ค่ายฝึก ร.ด. เป็น “รพ.สนาม” พร้อมรับ ผู้ป่วย CoViD และ รพ.ค่ายทหาร 23 แห่ง 22 จังหวัด ทั่วประเทศ

 

ทบ. เตรียม รพ.สนาม ไว้รองรับผู้ป่วย 3 ระดับ ตามคำสั่งกลาโหม

สำหรับ ผู้ป่วยระดับ1 ไม่มีอาการ แต่มากักกันตัว เพื่อรอดูอาการ 14วัน มี จำนวน 10 แห่ง 9 จังหวัด

กองพันเสนารักษ์ที่1 อ.เมือง จ.ลพบุรีกองพันเสนารักษ์ที่2 เมือง ปราจีนบุรีกองพันเสนารักษ์ที่3เมือง นครราชสีมากองพันเสนารักษ์ที่5เมืองนครศรีธรรมราช
กองพันเสนารักษ์ที่6อ.เมือง ร้อยเอ็ดกองพัน เสนารักษ์ที่8เมืองเพชรบูรณ์กองพันเสนารักษ์ที่ 22เมือง นครราชสีมา
กองพันเสนารักษ์ที่ 23 เมือง พิษณุโลกค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่อ.เมือง กาญจนบุรี
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน1 กรุงเทพ

ผู้ป่วยระดับ2 มีอาการเล็กน้อย แต่ปอด ไม่ติดเชื้อโรงพยาบาล จำนวน8 แห่ง8 จังหวัด คือ
โรงพยาบาลค่ายสุรสีหนาท อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังสี อ.เมืองราชบุรี
โรงพยาบาลค่ายอดิศร อ.เมืองสระบุรีโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เมือง สุรินทร์
โรงพยาบาลค่ายกฤษ สีวะรา เมืองสกลนคร
โรงพยาบาลค่ายกาวิละเมืองเชียงใหม่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เมืองอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ผู้ป่วยระดับ3 มีอาการทางปอด หอบหืดหายใจลำบาก โรงพยาบาล5 แห่ง 5 จังหวัดคือ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมืองลพบุรีโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เมืองนครราชสีมา
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือง พิษณุโลก
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เมืองนครศรีธรรมราช
และโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ากรุงเทพ

Wassana Nanuam

error: Content is protected !!