วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

“ลุงป้อม” ยังสบายดี !!

02 เม.ย. 2020
304

 

“บิ๊กป้อม” ถก คกก. CCTV
ไฟเขียว เชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV 7 หน่วยงาน เข้าสู่ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง และ เชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ในพื้นที่ชายแดน และด่านตรวจคนเข้าเมือง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คกก.บริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ดีอี,มท.,กอ.รมน.และ กฟภ.ในการจัดทำระบบการเชื่อมโยง และฐานข้อมูลกล้อง CCTV ทั่วประเทศ

ทั้งพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ ,พื้นที่ กทม.(ยกเว้นหน่วยงาน กทม.)

และรับทราบโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV เพื่อป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ของตำรวจภูธร จ.อุบลราชธานี

จากนั้น คกก.ได้พิจารณาเห็นชอบ ให้ดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง

และเห็นชอบให้ มท. ดำเนินการคัดเลือกกล้อง ร้อยละ20 ของกล้องทั้งหมดในแต่ละจังหวัด เพื่อเชื่อมโยง และจัดเก็บข้อมูลภาพ เข้าระบบบริหารจัดการส่วนกลาง

รวมถึงเห็นชอบให้นำร่องโครงการเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ในพื้นที่ชายแดน และด่านตรวจคนเข้าเมือง

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.บริหารการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยเร่งรัด ติดตามแผนงานการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศให้สำเร็จ เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

พร้อมทั้ง สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งทหาร,ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกอ.รมน.ในทุกพื้นที่ จะต้องมีแผนงานการใช้กล้อง CCTV อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการเฝ้าระวังพื้นที่ การติดตามผู้ไม่หวังดี

ตลอดจน ใช้สืบสวนสอบสวนเหตุการณ์สำคัญต่างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ทั่วประเทศ

พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความห่วงใย ขอให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะปฎิบัติหน้าที่ ตามข้อแนะนำของ สธ. และนโยบายบาลของรัฐบาลด้วย

error: Content is protected !!