ประดับยศ ในยุค CoViD ใส่แมสก์ ยืนห่าง

02 เม.ย. 2020
695

 

หลังมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระเมษายน 2563
มีผล ตั้งแต่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เข้าร่วมกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ เป็น พลเอก 2 นาย เป็น พลโท 1 นาย และ เป็น พลตรี 2 นาย

คือ พลโท สมพล ปานกุล พลโท ธีระพงษ์ เย็นอุทก เป็นพลเอก

พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน เป็น พลโท แม่ทัพน้อย4

พันเอก อุทิศ อนันตนานนท์
พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เป็น พลตรี


: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!