วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ทัพเรือ จัดตั้ง 2 ศูนย์ รับมือCoViD-19 “ศปม.ทร.-ศูนย์ ตอบโต้โควิด ทร.”

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่ รพ.ทหารเรือ
และ จนท.กองทัพเรือ

กองทัพเรือจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพเรือ” : ศปม.ทร.

โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการ ศปม.ทร.

และมี “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด 19 กองทัพเรือ” Emergency Response Operation Center ที่มี พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้สนับสนุนงานของ ศปม.ทร. เพื่อรองรับมาตราการ และให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

และที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพื้นที่เฝ้าระวังคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐอิตาลี ณ อาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ

โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริษัทจันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ที่ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน

โดยมีหม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิฯ และนาย พงศธร อาภากร เสสะเวช

มอบเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที่3 เครื่อง มูลค่า5 ล้าน บาท โดยจะมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือพิจารณาจัดสรรให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพะนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

และคุณ ปิยวร ชาญคณิต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล พร้อมคณะฯ มอบผ้าฝ้ายมัสลิน สำหรับผลิตหน้ากากอนามัยจำนวน10,000หลา มูลค่า 5แสน บาท เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

โดยจะมอบให้กรมพลาธิการทหารเรือดำเนินการผลิต และส่งมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือ โดยสามารถติดต่อสอบถามกับศูนย์ประสานงานในการรับบริจาคกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๕๘๗๙ และ๐๘ ๙๘๑๕ ๖๙๐๐ ศูนย์รับบริจาคกรมแพทย์ทหารเรือ ๐๘ ๖๗๘๙ ๙๒๐๒ ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทร.๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ และ๐๘ ๑๖๕๘ ๑๒๓๗ ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทร.๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๙๙๐๕ และ๐๘ ๕๓๙๕ ๒๒๔๘ ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลอาภากรเกียติวงศ์ โทร.๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๗๓๐๓๑ และ๐๘ ๖๓๗๘ ๗๘๕๓ และศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๒๔๐๓ และ๐๘ ๑๕๕๑ ๑๑๙๖

error: Content is protected !!