วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

บิ๊กแดง ”สั่ง ผบ.หน่วย ทำ Lesson-learned ผลกระทบจาก CoViD-19 และ ทำคู่มือ “สอบสวนโรค”

 

คู่มือ การสอบถาม ซักถาม ในการสอบสวนโรค ‪กำลังพลติดเชื้อ-กลุ่มเสี่ยง‬ กักตัว แจกจ่ายหน่วย และ ศึกษา ในทุกมิติ เศรษฐกิจ-พฤติกรรม-การอยู่ร่วมกันในสังคม -การบริหารจัดการหน่วย -เสียสละเพื่อประชาชน

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นช์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ
จาก บก.ทบ.

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า การประชุมในวันนี้ พลเอก อภิรัชต์ กำชับให้หน่วยทหารดำรงความต่อเนื่องในมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและมาตรการลดการสัมผัสเชื้อโรคในทุกกิจกรรม

และ ยังได้ให้คำแนะนำกับ ผู้บังคับหน่วย ให้ศึกษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในทุกๆมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ พฤติกรรมการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันของสังคม

พร้อมกับให้เตรียมการรองรับ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการหน่วย การเสียสละเพื่อประชาชน ให้ใช้ช่วงเวลาจากนี้ไปในการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการบริหารจัดการทั้งปวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้พร้อมที่จะยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

สำหรับมาตรการให้กำลังพลกลับที่พักอาศัยก่อนเวลา 21.00 น. สนับสนุนนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น พลเอก อภิรัชต์ ได้กำชับให้ดำรงความเข้มงวดและให้เพิ่มเติมการจัดตั้งจุดตรวจการผ่านเข้า – ออก ในที่พักอาศัยของทางราชการห้วง 2000– 2200 น.

พร้อมจัดชุดสายตรวจกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

นอกจากนี้ให้จัดทำคู่มือคำแนะนำสำหรับหน่วยทหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการซักถามและการสอบสวนโรคที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้กับทีมแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม พลเอก อภิรัชต์ มีความห่วงใยในบางพื้นที่ที่มีจำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ล่าสุดคือที่ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มอบให้แม่ทัพภาคที่4 ประสานการสนับสนุนกับทางจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยดูแลให้มาตรการป้องกันต่างๆ ของภาครัฐได้ขับเคลื่อนไปภายใต้ความร่วมมือของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อมิให้การติดเชื้อขยายวงกว้างออกไปอีก

error: Content is protected !!