วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

ผบ.ทอ.”เอาจริง!! หนุน ลูกทัพฟ้า ผลิต นวัตกรรม สู้CoViD-19 ได้ 6 อย่าง แล้ว

ทั้ง Robot ‘น้องถาดหลุม’-เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ-เครื่องช่วยหายใจ-กล่องตรวจคัดกรอง แพทย์-พยาบาล ไม่ต้องเข้าใกล้ผู้ป่วย-ระบบการจ่ายเงินซื้อสินค้าสวัสดิการด้วย QR หักจ่ายจากโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องหยิบจับธนบัตร-อุโมงค์ คัดกรอง CoViD -19
พร้อม แจ้ง กลาโหม-ทบ.-ทร. ร่วมมือกันคิด ไม่ซ้ำซ้อน

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ออกจดหมายเวียน ในทอ. แจ้งให้กำลังพลทุกนาย รับทราบแนวทางสนับสนุนการผลิต นวัตกรรมใหม่และ รวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นโดยบุคลากรของ ทอ สำหรับใช้ในการต่อสู้กับ COVID-19

1.รร นายเรืออากาศ โดย นาวาอากาศเอก บุญเลิศ อันดารา กับทีมงาน คิดค้น A ชุดตรวจ(หุ่นยนต์)ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับใช้ในการตรวจรักษาคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยCOVID-19 Sensor-Software-Robot ราคาต้นทุนไม่กี่พันบาท ที่ตั้งชื่อว่า “น้องถาดหลุม”
หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nursing_Bot)
ลดความเสี่ยงในการเข้าไปใกล้ผู้ป่วย COVID-19 สามารถลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วย
ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ตรวจจับรู้จำใบหน้า และวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ และบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดผู้ป่วยบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจน ได้

2ศูนย์ปฏิบัติการอวกาศทอ. /น อ รณชิต กับทีมงาน คิดค้น
B เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย(ศีรษะ) สำหรับใช้คัดกรองบุคคลทั่วไป Sensor-software-calibrated) ราคาต้นทุนราวพันบาทเศษ

3 ศูนย์ปฏิบัติการอวกาศ ทอ./น อ รณชิต กับทีมงาน คิดค้น C เครื่องช่วยหายใจสำหรับคนไข้ใน รพ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องหายใจ อุปกรณ์ช่วยหายใจมือบีบ-กลไกเมคานิกส์-Softwareควบคุม ราคาต้นทุนไม่กี่พันบาท

4 กรมช่างทหารอากาศ คืดค้นD กล่องตรวจคัดกรองสำหรับนายแพทย์/พยาบาลใช้ในการป้องกันการเข้าใกล้/สัมผัสโดยตรงกับผู้มาพบแพทย์ ใช้ แผ่นอะครีลิก โดยราคาต้นทุนไม่กี่บาท

5 กรมสวัสดิการ ทอ / เจ้ากรม สก.ทอ กับทีมงาน สก ทอ + นอ รณชิต คิดค้น E ระบบการจ่ายเงินซื้อสินค้าสวัสดิการด้วย QR หักจ่ายจากโทรศัพท์มือถือ(ไม่ต้องหยิบจับธนบัตรที่อาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 ใช่ Software/Application + โทรศัพท์มือถือ+ บัญชีธนาคาร. ซึ่งราคาไม่แพง Software เขียนกันเอง

6. อุโมงค์คัดกรอง โควิดฯ หรือ อุโมงค์ Anyi-CoViD-19 ในการคัดกรอง

ทั้งนี้ ผบ.ทอ. ได้ประกาศ ด้วยว่า
หาก กำลังพล ของกลาโหม ทบ. ทร. มีการคิดค้นคิดค้น นวัตกรรม ที่ใช้ในการแก้ปัญหาCOVID-19 โดยฝีมือของบุคลากรในหน่วยในงานคิดค้นขึ้นมาเอง ขอ ให้ทำการสื่อสารให้ทราบถึงกันและกัน เพื่อที่เราจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน
_ระดมพลังกันเข้าช่วยกัน
_มิให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนในงานเดียวกันหรืองานใกล้เคียงกัน เพิ่อจะได้ให้นักคิดค้นไปทำการคิดค้นนวัตกรรมอื่น
โดย ผบ.ทอ. พร้อมสนับสนุนเงินทุนสำหรับการคิดค้นวิจัยเฉพาะกิจนี้ซึ่งเงินที่ได้มาจากการบริจาค

ทั้งนี้ มอบให้ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ(ศวอ.ทอ.) (ศวอ ทอ.)เพื่อรวบรวมเป็นความต้องการในภาพรวมและลงมือทำการผลิตสร้างต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อนวัตกรรมต้นแบบ A B C D E …ผ่านการรับรองใช้งาน(ผ่านการCalibration เรียบร้อยแล้วจะได้มอบหมายให้ ศวอ ทอ ทำการผลิตออกมาตามจำนวนที่ต้องการและส่งมอบให้หน่วยตามจำนวนที่แจ้งความต้องการต่อไป
__

error: Content is protected !!