วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

พระราชทาน เครื่องมือแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เพิ่มเติม ให้ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 7 เครื่อง

โดยมี พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนรับมอบ ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 1เมษายน 2563

ซึ่งเดิมทางโรงพยาบาลฯ ได้รับเครื่องมือแพทย์พระราชทานในเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง

ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะนำเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ นำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด เต็มที่เต็มกำลังความสามารถ

:กรมแพทย์ทอ.

error: Content is protected !!