วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

RTAF Nursing_Bot

 

เปิด สเปค
“น้องถาดหลุม”
Robot ทัพฟ้า สู้CoViD
คล้ายปิ่นโต
มีเครื่องที่บังคับ ให้เดินทางหาผู้ป่วย. ส่งของ-ให้ยา อาหาร-เสื้อผ้า และวัดไข้
ลดการที่ พยาบาล เข้าใกล้ผู้ติดเชื้อ

ผบ.ทอ.ระดมสมอง ลูกทัพฟ้า
ตั้งทีมสร้างนวัตกรรม เครื่องมือ หุ่นยนต์ สู้ COVID-19 ตัวแรก ชื่อ“น้องถาดหลุม” ใกล้เสร็จแล้ว ไว้ดูแลผู้ติดเชื้อ แทนหมอ พยาบาล ไว้ใช้ ที่รพ.ภูมิพลฯ-ทุ่งสีกัน

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate : CDIO) เทคโนโลยีการบินและอวกาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nursing_Bot)

ซึ่งจะช่วยลดภาระกรรมของเจ้าที่ทางการแพทย์ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 และลดความเสี่ยงในการเข้าไปในบริเวณควบคุมผู้ป่วย COVID-19

โดยชุดหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วย COVID-19 (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ ไปยังเตียงผู้ป่วย)

ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วย COVID-19 (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วย ตรวจจับ/รู้จำใบหน้า และวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ) และบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดผู้ป่วย COVID-19 (หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังผู้ป่วย และบันทึกผลการวัดปริมาณออกซิเจน)

โดยมีแผนจะทดสอบและปรับปรุงการใช้งานในพื้นที่ควบคุมผู้ป่วย COVID-19 ระหว่าง 6-9เมษายน 2563

ก่อนส่งมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ในวันที่ 10 เมษายน2563 เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ศึกษาแนวทางที่มาและความสำคัญ เพื่อรวบรวมนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ถูกคิดค้นโดยบุคลากรของกองทัพอากาศ สำหรับใช้ในการต่อสู้กับ COVID-19

โดยทีมงานวิจัยโครงการนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นาวาอากาศเอก บุญเลิศ อันดารา
๒. นาวาอากาศเอก ประสาทพร วงษ์คำช้าง
๓. เรืออากาศเอก จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง
๔. นักเรียนนายเรืออากาศ ธัญยธรณ์ ทินมาลา ชั้นปีที่ ๕ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
๕. นักเรียนนายเรืออากาศ ธฤต ฮังกาสี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
๖. นักเรียนนายเรืออากาศ พงศกร มูลศรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
๗. นักเรียนนายเรืออากาศ สืบสกุล เมหิ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
๘. นายประหยัด ทองคำ

error: Content is protected !!