วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลสนาม ต้นแบบ สไตล์ ทหารบก

กรมพลาธิการทหารบก
ปรับ คลัง #12 กองยกบัตร
เป็น รพ.สนาม 50 เตียง
พร้อมข้าวของเครื่องใช้

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้รับทราบ ความคืบหน้า ในำการออกแบบ “รพ.สนาม ต้นแบบ” ของกรมพลาธิการ ทบ. ขนาด 50 เตียง อยู่ในพื้นที่คลังเก็บสิ่งอุปกรณ์หมายเลข 12 กองยกบัตร พธ.ทบ.

โดยห้องผู้ป่วย ในส่วนที่ 1 จำนวน 25 เตียง และส่วนที่ 2 อีกจำนวน 25 เตียง

นอกเหนือจากเตียงสำหรับผู้ป่วยแล้ว ยังมีสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วย เช่น ชุดเครื่องนอน ชุดผู้ป่วย กล่องลิ้นชักเพื่อเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น พัดลม ตะกร้า และถังขยะส่วนตัวของผู้ป่วย รวมถึงสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ

พลเอกอภิรัชต์ ได่สั่งการ ให้ประสานกับกรมแพทย์ทหารบก จะใช้รับผู้ป่วยระดับไหน อย่างไร

รวมถึงบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการบริจาค แจกจ่ายให้รพ.ต่างๆให้ทั่วถึงและเหมาะสม

นอกจากนี้ขอให้แต่ละกองทัพภาคส่งจำนวนทหารหญิงที่ตั้งครรภ์ และต้องปฏิบัติงานที่บ้าน รายงานด้วย

error: Content is protected !!