วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ยินดี …นายพลใหม่ “พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์” เสนาธิการ กองทัพภาค4

01 เม.ย. 2020
4003

 

หลังครองยศ พันเอกและพันเอกพิเศษ มา12ปี

วันนี้ 1 เมย. เป็นวันสำคัญของนายทหาร ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เลิ่อนยศ เลื่อนตำแหน่งใหม่ ….

จาก พันเอก ปราโมทย์. ได้กลายเป็น พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แล้ว ในวันนี้

แม่ทัพเดฟ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 ประดับยศ พลตรี ให้ พันเอก ปราโมทย์ เพื่อเป็นศิริมงคล. ในดำแหน่ง เสนาธิการกองทัพภาค4

โดยในวันนี้ ทำพิธีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์จอมทัพไทย

พลตรี ปราโมทย์. เผยว่า ต่อจากนี้ไปจะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติทุกหน้าที่ๆได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด”เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน”

โดยคาดว่า จะทำหน้าที่ โฆษก กอ.รมน.ภาค4 ต่อไป อีกระยะหนี่ง

error: Content is protected !!