วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

มาทาง เรือ ก็ไม่รอด

01 เม.ย. 2020
231

 

“ศรชล.”- ตม.-จนท.สาธารณสุข
ตรวจคัดกรอง โรค ลูกเรือประมง เรือสินค้า

ศรชล…..ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดตรัง ร่วมมือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง และสาธารณสุขอำเภอกันตัง ในการตรวจคัดกรองวัดไข้ลูกเรือสินค้า ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวน 2 ลำ ที่ ท่าเทียบเรือเทศบาลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ได้แก่ เรือลากจูง ชื่อ MCL POWER 1 สัญชาติไทย เดินทางมาจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

และเรือลากจูง ชื่อ TB.MACALLAN 17 สัญชาติมาเลเซีย เดินทางมาจากเมืองเบงกูลู ประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งผลการตรวจไม่พบผู้ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ที่ได้มีมาตรการในการจัดจุดเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกร่วมให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในพื้นที่ กทม. และพื้นที่ต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 409 จุด ทั่วประเทศ เพื่อดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด การจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

error: Content is protected !!