วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“รองแม่ทัพ4” ตรวจชายแดนไทย-มาเลเซีย

“รองแม่ทัพ4”
ตรวจชายแดนไทย-มาเลเซีย
แว้ง-สุไหงโก-ลก นราธิวาส
ให้กำลังใจทหาร – ดูแลตัวเอง
คุมเข้ม ป้องกันลักลอบเข้าไทย
โดยไม่ผ่านการคัดกรองCoViD -19
ยัน 180 คนไทย กลับจาก มาเลเซีย
ด่านสะเดา สงขลา
ต้องกักกันตัว 14 วัน

KK.พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย “ผบ.ต้น” พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5/ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ของกองกำลังป้องกันแนวชายแดน บริเวณพื้นที่ อ. แว้ง อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการที่หน่วยกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด -19

และ เพื่อเน้นย้ำมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCoViD -19 ที่อาจมีการลักลอบผ่านแดนตามช่องทาง ท่าข้ามธรรมชาติ โดยไม่ผ่านด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19

พลตรีเกรียงไกร กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ ตัวเลขยอดผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดอย่าง มาเลเซีย

เพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงได้เน้นย้ำให้หน่วยกำลังป้องกันตามแนวชายได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดตามมาตราการที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กำหนด

พร้อมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ลดการเคลื่อนย้าย หรือเดินทาง เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดวางกำลังตลอดแนวบริเวณเขตพื้นที่พรมแดน ไทย-มาเลเซียอย่างเข้มงวด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด – 19 จากบุคคลที่อาจจะลักลอบผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดนโดยไม่ผ่านการคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบผ่านแดนตามช่องทาง ท่าข้ามธรรมชาติตลอดแนวลำน้ำ สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตรวจตราปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดตามมาตราการที่ แม่ทัพภาคที่ 4 กำหนด

ก่อนจะเดินทางไปยังด่านพรมแดนสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการเตรียมตัวรับคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซีย จำนวน 180 คน ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสถานทูตไทยในมาเลเซีย

โดยเน้นย้ำกระบวนการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว 14 วัน ตามมาตราการที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ที่จะผ่านด่านเข้ามา ทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่สถานกงสุลไทยในมาเลเซียส่งมาให้เท่านั้น

นอกจากนี้ทุกคนจะต้องแจ้งที่อยู่และภูมิลำเนาที่จะเดินทางไปพักให้เจ้าหน้าที่ทราบ

พร้อมกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีการประสานหน่วยงานสาธารณสุขและฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!