วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ฝึกร่วม ทหารไทย-สหรัฐฯ ท่ามกลาง CoViD-19 Hanuman Guardian 2020 ใส่หน้ากาก ทิ้ง ระยะห่าง

31 มี.ค. 2020
723

 

บิ๊กหลอด พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมด้วย พันเอก วิลเลี่ยม คีแลน รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 25 กองทัพบกสหรัฐอเมริกา เปิดการฝึกผสมภายใต้รหัส Hanuman Guardian 2020-2 (HG 2020-2)

ที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29

โดยการฝึกแบ่งออกเป็น 3 ห้วง ปัจจุบัน เป็นการฝึกในห้วงที่ 2 ในพื้นที่ของกองพลทหารราบที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2563 โดยกำลังพลที่เข้ารับการฝึก จัดจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 กองพลทหารราบที่ 9

และ กองพันทหารม้าลาดตระเวนที่ 3-4 กองพลน้อยที่ 3 กองพลทหารราบที่ 25 กองทัพบกสหรัฐอเมริกา

โดย จะดำเนินการฝึกแลกเปลี่ยนในที่ตั้งหน่วย และ การฝึกทางยุทธวิธีนอกที่ตั้งหน่วย รวมถึงการฝึกร่วมของฝ่ายอำนวยการของทั้งสองประเทศ

และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

พลตรีฐกัด ได้จัดหาหน้ากากผ้า มอบให้จำนวน 1,500 ชิ้น เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อตลอดระยะเวลาการฝึก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกผสมภายใต้รหัส Hanuman Guardian 2020-2 (HG 2020-2)

ซึ่ง การฝึกในครั้งนี้ จะทำให้กำลังพลของกองทัพบก ได้พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมทางทหาร, แลกเปลี่ยนประสบการณ์, องค์ความรู้ ซึ่งกันและกัน

และกำลังพลยังจะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศ ให้แนบแน่นและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพร้อมที่ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญ ในการต่อสู้กับภัยคุกคามในหลากหลายรูปแบบ

กองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ยังมีความร่วมมือกันในหลายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฝึกและศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันมาอย่างยาวนาน และมีการขยายขอบเขตการฝึกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึก “Cobra Gold” และการฝึก “HANUMAN GUARDIAN”

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา กองทัพบกไทย โดย พลทหารราบที่ 9 ยังได้มีโอกาสจัดกำลังเดินทางไปร่วมการฝึกภายใต้รหัส “Lightning Forge” และเข้าร่วมการตรวจสอบประเมินผลการฝึก ณ “JRTC” สหรัฐอเมริกา ด้วย

error: Content is protected !!