วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“รองโฆษกรัฐบาล” ยัน ไม่มี วาระ ที่เกี่ยวเรือยกพลขึ้นบก ของ ทร. เข้าที่ประชุม ครม.

31 มี.ค. 2020
222

“โฆษก ทร.” ยัน ไม่มีวาระ เสนอขอ ครม. ต่อเรือยกพลขึ้นบก เพราะ อนุมัติไปตั้งแต่ปี62 แล้ว ชี้ ไม่มีวาระ ที่เกี่ยวข้อง เข้า ครม. ด้วย

“รองกวาง” ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล. ยืนยันว่า ในการประชุม ครม. วันนี้ ไม่มีการพิจารณา วาระเรื่องเรือเอนกประสงค์​ยกพลขึ้นบก ของ ทร.

ขณะที่ พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และ โฆษกกองทัพเรือชี้แจงว่า ที่สื่อเสนอข่าว นั้น เป็นเพียงชื่อหัวข้อเรื่องที่ใช้อ้างถึง หากจะมีการประชุมเพื่อขออนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้น

“ไม่ได้เป็นการเสนอหัวข้อเรื่องเพื่อการขอจัดซื้อฯตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ประการใด”

และเท่าที่ทราบ ในวันนี้ก็ไม่ได้มีวาระประชุม ครม. ในหัวข้อเรื่องนี้ และไม่ได้ มีการขอถอนวาระออก จากครม. แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบว่า โครงการการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ จากจีน เพิ่อสนับสนุนเรือดำน้ำนั้น เป็นโครงการที่กองทัพเรือดำเนินการโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลไปตั้งแต่ ปีงบประมาณ ที่ผ่านมาแล้ว

ในการนี้ ต่อไป หากมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ที่อาจจะต้องเสนอขอพิจารณา อาจเป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดด้านอื่นๆ เช่น การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านการขออนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือการขออนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล ที่ต้องไปราชการในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ

error: Content is protected !!