วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

แอลกอฮอล์ หมื่นลิตร จาก ปตท. มอบ ให้ ทอ. ใช้ใน รพ.ทหารอากาศ รองรับการมาใช้บริการของประชาชน และกองบินต่างๆ ทั่วประเทศ

31 มี.ค. 2020
184

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ “หมอมง” พญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. รับมอบแอลกอฮอล์ 10,000 ลิตร จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ

จาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

โดยเป็น แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ บรรจุถัง200 ลิตร 35 ถัง

แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ บรรจุขวด4.5ลิตร 200 ขวด

แอลกอฮอล์เจลล้างมือ บรรจุขวด1ลิตร จำนวน 100 ขวด

แอลกอฮอล์เจลล้างมือ บรรจุขวด5 ลิตร 200ขวด

แอลกอฮอล์เจลแบบสเปรย์ บรรจุขวดขนาด 5 ลิตร จำนวน 200ขวด

สำหรับแอลกอฮอล์ที่กองทัพอากาศได้รับมอบในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดของกองทัพอากาศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา และโรงพยาบาลภายในกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ติดตามและเฝ้าระวัง รวมถึงดำเนินการมาตรการคัดกรองและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อไป

error: Content is protected !!