วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทัพเรือ แจงไม่ใช่ ขออนุมัติ ซื้อเรือ”เรือยกพลขึ้นบก”

31 มี.ค. 2020
221

ทัพเรือ แจง
โครงการเข้า ครม. วันนี้
ไม่ใช่ ขออนุมัติ ซื้อเรือ”เรือยกพลขึ้นบก”
แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรือ เช่น การส่งคณะกรรมการไปตรวจแบบ การส่งทหารไปฝึก เพราะ โครงการนี้อนุมัติไปนานแล้ว ทร. เซ็นสัญญา ไปเมื่อ พย.2562 แล้ว

จากที่มีการเสนอข่าวว่า กลาโหม เสนอครม.วันนี้ อนุมัติจัดซื้อ เรือยกพลขึ้นบก จากจีน โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ขออนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ นั้น

พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกทร. กล่าวว่า ไม่ใช่เป็นการขออนุมัติต่อเรือยกพลขึ้นบก เพราะโครงการนี้ ผ่านการอนุมัติ และมีการทำสัญญาไป ตั้งแต่ พย.2562 แล้ว แต่ เรื่องที่เข้าครม. วันนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรือ เช่น การส่งคณะกรรมการไปตรวจแบบ เรือ, การเตรียมส่งทหารไปฝึก เมื่อสถานการณ์โควิดฯคลี่คลาย

กองทัพเรือ จะมีการชี้แจงในรายละเอียดภายในวันนี้
—-
ทั้งนี้กองทัพเรือไทย ทำสัญญา ต่อเรือ LPD ยกพลขึ้นบก ลำใหม่ จากจีน โดยมี พลเริอเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผบ.ทร. ในฐานะ ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม กับจีน ในสัญญาการต่อเรือยกพลขึ้นบก LPD จากจีน 1ลำ เมื่อ พย.2562 เพิ่อเป็นพี่เลี้ยง ให้เรือดำน้ำ และ เพื่อภารกิจ ยกพลขึ้นบก บรรเทาสาธารณภัย เสริมภารกิจ เรือหลวงอ่างทอง ด้วย

ในการต่อเรือ ยกพลขึ้นบก LPD จากจีน 1 ลำ งบประมาณ ราว6,100 ล้านบาท ระวางขับน้ำ 20,000 ตัน เป็นเรือในตระกูลแบบ”ฉางไป่ซาน” เพื่อทำหน้าที่เป็นเรือพี่เลี้ยงให้กับเรือดำน้ำ
โดยใช้เวลาต่อ3 ปี เพื่อรองรับเรือดำน้ำจีนที่จะมาถึงในปี 2566 อีกด้วย

ทั้งนี้ กองทัพเรือ มีความจำเป็นในการใช้เรือยกพลขึ้นบก จากเดิมที่มี เรือหลวงอ่างทอง เพียงลำเดียว ในภารกิจ บรรเทาสาธารณภัย ด้วย

error: Content is protected !!