วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ปัตตานี รับ 57 นักศึกษาไทย กลับปากีสถาน เข้ากักตัว 14 วัน ที่หอพัก7 มอ.ปัตตานี

30 มี.ค. 2020
485

 

มี นศ.ไทย กลับจากปากีสถาน วันนี้
ยะลา34 นราธิวาส 111 และ ปัตตานี 57 รวม 202 คน

โดยจุดแรก ใช้ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อบจ.ปัตตานี เป็นสถานที่คัดกรอง โดย มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานาและยะหริ่ง ร่วมกันตรวจร่างกายวัดอุณหภูมิ ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค

หลังจากการตรวจสภาพร่างกายทั้ง 57 คน ยังไม่พบว่าไม่มีนักศึกษาคนใดไข้สูง

เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักศึกษาทั้งหมดเข้ากักตัว ยังหอพัก 7 ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม -12 เมษายน 2563

โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาช่วงกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกจดหมายเปิดผนึกชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชน กรณีการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่กักตัวของนักศึกษาทั้ง 57 ราย เป็นวลา 14 วัน ก่อนส่งกลับภูมิลำเนา

โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ดูแลการกักตัวในหอพักตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนใช้มาตรการการกักตัวที่ไม่ส่งผลกระทบในการให้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนที่เดินทางมาจากปากีสถานได้รับการคัดกรองโรคตามลำดับ ดังนี้

คัดกรองโรคก่อนออกจากประเทศปากีสถาน เมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยได้รับการคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิซ้ำอีกครั้ง

เมื่อมาถึงปัตตานี ผ่านการคัดกรอง ณ อเนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ก่อนจะส่งตัวเข้ามายังหอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กักตัวยัง หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 30 มีนาคม -12 เมษายน 2563

สำหรับที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มียอดผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 44 ราย ในพื้นที่ 7 อำเภอ

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศ ให้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด – 19 ทั้งพื้นที่ และได้มีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า – ออก ข้ามเขตพื้นที่ฯ อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด 19

โดยมีคำสั่งใช้อย่างจริงจังในวันที่ 31 มี.ค. นี้ ทำให้ทางจังหวัดปัตตานีได้เพิ่มมาตรการเข้มในการตรวจค้านเข้า-ออก ทั้งปัตตานี-ยะลา /ปัตตานี-นราธิวาส และปัตตานี-สงขลา รวมทั้งสิ้น 18 เส้นทาง

โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หากพบว่า ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และสงสัยว่าจะเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด 19 ให้มีการกักตัวทันที 14 วัน และหากพบผู้ใดฝ่าฝืนก็ดำเนินการตามกฎหมาย พรก.ฉุกเฉินทันที

:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

error: Content is protected !!