วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ลุง” อึด!! ประชุม ทั้ง เช้า ทั้งบ่าย

30 มี.ค. 2020
173

 

ถก กก.Digital ให้อัพเน็ต ให้แรง
อย่าให้ เน็ต กาก
รองรับ Work from home
เลี่ยงCoViD-19

เมื่อเช้า ประชุม คณะกรรมการจราจร มีมติ เพิ่มความเร็วรถ บนถนน4 เลน ได้ Max.120-Min. 100 กม./ชม. ที่ทำเนียบฯแล้ว….

บ่าย บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก. ดิจิทัลฯ เร่งบริการเทคโนโลยี มุ่งลดค่าใช้จ่ายประชาชน รองรับ work From Home เลี่ยงCoViD-19 ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

ช่วงบ่ายวันนี้ … พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ครั้งที่1/2563 ที่ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ที่ประชุม ได้ร่วมกันหารือ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทยในปัจจุบัน

ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด ทั้งการเดินทางของประชาชน และการจัดกิจกรรมที่มีคนอยู่จำนวนมาก รวมถึงสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (Work From Home) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนมาตรการที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คกก.ดิจิทัลฯ ได้รับทราบ แนวทางในการให้บริการบรอดแบนด์ และอินเตอร์เน็ตในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม และส่งเสริมการทำงานอยู่ที่บ้าน รวมถึงส่งเสริมทางการศึกษา ซึ่ง กสทช. จะได้นำไปกำหนดแนวทางให้ถูกต้องตามที่ กม.กำหนดไว้ ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบาย กระทรวงดิจิทัลฯ และ กสทช. ให้เป็นหน่วยงานหลัก ที่ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น ในการสนับสนุนมาตรการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบโทรคมนาคมให้เป็นไปตามแนวทาง อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็ว เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ อย่างต่อเนื่อง และระบบเศรษฐกิจไม่หยุดชะงัก ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเร็วที่สุด

พร้อมทั้ง ต้องเร่งสร้างการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ควบคู่กันไปด้วย

error: Content is protected !!