วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“พลทหาร” เสียสละ สมัครใจเป็นทหารต่อ พรึ่บ !!

30 มี.ค. 2020
195

 

บิ๊กแดง” ขอบคุณ ชี้ สมัครใจ ขอยืดปลด จนถึง 30 เมย.นี้
ชื่นชม กำลังพล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เว้นระยะห่าง เผยมี “แผนแม่บท CoViD-19 ทบ.” แล้ว ย้ำ ผบ.หน่วย พิทักษ์กำลังพล โดยเฉพาะ พลทหาร ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วย ยัน รพ.ทหาร ทบ. พร้อมรองรับ ผู้ติดเชื้อ ..ไฟเขียว “ทหารหญิง ตั้งครรภ์” ทำงานที่บ้าน

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ผบ.ทบ. ประชุมผ่านVideoTeleConference กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
การสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของรัฐบาล และการปฏิบัติของหน่วยทหารตามมาตรการป้องกันและควบคุมการของการแพร่ระบาด
ของ COVID-19

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ทุกกองทัพภาคได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในแต่ละพื้นที่ ชี้แจงการร่วมมือกับทางจังหวัดในการคัดกรองและเฝ้าระวัง

การจัดเตรียมโรงพยาบาลค่ายเพื่อรองรับผู้ป่วยระดับ 2

รวมทั้งเรื่องการบริหารจัดการหน่วยทหารตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม

และการค้นหาควบคุมกลุ่มเสี่ยงให้รวดเร็ว

การประชุมวันนี้ ผบ.ทบ. ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับหน่วย ที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ของกองทัพบก

พร้อมแจ้งให้ทราบว่า กองทัพบก ได้จัดทำแผนแม่บทในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ครอบคลุมในทุกสายงาน

ย้ำให้ ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์กำลังพล ทั้งการปฏิบัติในระดับหน่วย เฉพาะบุคคล การออกไปปฏิบัติงานภายนอก การดูแลทหารกองประจำการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ผบ.ทบ. ได้เห็นความชัดเจนในพัฒนาการของหน่วยทหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทหารและครอบครัวที่สอดคล้องกับหลักการด้านสาธารณสุข

รวมถึงการประชาสัมพันธ์การชี้แจงสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บังคับหน่วยกับทหารกองประจำการในสถานการณ์ขณะนี้ ส่งผลให้ทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดใน เม.ย.63 มีความเข้าใจและสมัครใจอยู่รับราชการต่อเป็นจำนวนมากขึ้น

ซึ่งกองทัพบกต้องขอขอบคุณในความตั้งใจดีและความเสียสละ พร้อมยังเปิดโอกาสให้ยื่นสมัครประจำการต่ออีกจนกว่าจะถึงเวลาปลด

รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยดำรงความเข้มงวดในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วย หรือออกไปปฏิบัติภารกิจภายนอก โดยเฉพาะการออกปฏิบัติงานในจุดตรวจ จุดคัดกรองต่างๆ

นอกจากนี้ พลเอกอภิรัชต์มได้มอบหมายให้กรมกำลังพลทหารบกดำเนินการออกระเบียบให้ทหารหญิงและพนักงานราชการหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามมาตรการทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้บุตรในครรภ์

error: Content is protected !!