“บิ๊กแดง” ไฟเขียว ทหารหญิง ตั้งครรภ์ work from home

“บิ๊กแดง” ไฟเขียว ทหารหญิง ตั้งครรภ์ work from home … พร้อม ออกแผนแม่บท ทบ.ป้องกัน-แก้ไขสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ทุกสายงาน …ชื่นชมทหาร ปรับพฤติกรรม

สั่งกรมกำลังพลทบ.เตรียมออกระเบียบให้ทหารหญิงตั้งครรภ์ทำงานที่บ้านลดความเสี่ยง ติด CoViD-19

ที่ บก.ทบ…พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบVideoTeleConference กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
การสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของรัฐบาล และการปฏิบัติของหน่วยทหารตามมาตรการป้องกันและควบคุมการของการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่กองทัพบกได้กำหนดให้ดำเนินการ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับหน่วย ที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ของกองทัพบก

พร้อมแจ้งให้ทราบว่า กองทัพบก ได้จัดทำแผนแม่บทในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ครอบคลุมในทุกสายงาน

ย้ำให้ ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์กำลังพล ทั้งการปฏิบัติในระดับหน่วย เฉพาะบุคคล การออกไปปฏิบัติงานภายนอก การดูแลทหารกองประจำการ และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้เห็นความชัดเจนในพัฒนาการของหน่วยทหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทหารและครอบครัวที่สอดคล้องกับหลักการด้านสาธารณสุข

นอกจากนี้ พลเอกอภิรัชต์มได้มอบหมายให้กรมกำลังพลทหารบกดำเนินการออกระเบียบให้ทหารหญิงและพนักงานราชการหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามมาตรการทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้บุตรในครรภ์

รวมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยดำรงความเข้มงวดในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วย หรือออกไปปฏิบัติภารกิจภายนอก โดยเฉพาะการออกปฏิบัติงานในจุดตรวจ จุดคัดกรองต่างๆ

error: Content is protected !!