วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

Limit Speed

30 มี.ค. 2020
257

 

แม้ การจราจรจะเบาบาง เพราะCoViD-19
แต่ “บิ๊กป้อม” ถกเตรียมแผนแม่บทแก้จราจร กทม.-ปริมณฑล
เตรียมไฟเขียว ปรับเพิ่มอัตราเร็วของรถยนต์ทุกประเภท ในถนน4ช่องจราจรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม.และไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.ในช่องทางเดินรถขวาสุด
เผย เตรียมปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เชื่อมต่อ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ที่ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ร่วมด้วย

พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ที่ประชุม ได้ร่วมกันหารือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน และการจัดระบบการจราจร รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศ

โดย คกก.ได้พิจารณาเห็นชอบ เรื่องที่สำคัญได้แก่ แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขต กทม.และปริมณฑล เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ และการรองรับปริมาณการจราจรบนถนนในจุดที่จำเป็น

การส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณรถส่วนบุคคลบนถนน

เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มอัตราเร็วของรถยนต์ทุกประเภทที่มีช่องจราจร4 ช่องขึ้นไปให้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม.และไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.ในช่องทางเดินรถขวาสุด

และเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการจัดท่าเทียบเรือสาธารณะ สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำเชื่อมต่อกับระบบขนส่งรถไฟ และรถประจำทาง โดยให้บริการลักษณะตั๋วร่วม(ล้อ,ราง,เรือ)

รวมถึงได้รับทราบ แนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คจร. เร่ง กำกับติดตามขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบคมนาคมทั้งใน กทม. ,ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ อย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการด้านคมนาคมของทุกหน่วยงาน ต้องคำนึงถึงเป้าหมายเพื่อการเดินทางและการขนส่งที่มีความรวดเร็ว สะดวก ลดอุบัติเหตุ และปลอดภัย รวมทั้งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ย้ำให้กระทรวงที่รับผิดชอบและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกัน เร่งรัดการดำเนินงาน อย่างจริงจัง ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อช่วยพัฒนาระบบคมนาคม และแก้ปัญหาการขนส่ง,การจราจรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาล

error: Content is protected !!