วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

หยุดวิ่ง รถไฟ ล่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า
แจ้ง ประกาศ หยุดวิ่ง
รถไฟ ล่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
มีแต่ มาถึง หาดใหญ่
งด ขบวน ไป สุไหงโก-ลก ทุกขบวน
ตั้งแต่ 30 มีค.2563
ป้องกันการแพร่ระบาดของCoViD-19 หลัง มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เพิ่มขึ้น

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า แจ้ง ประกาศ รถไฟ ว่า เนื่องจากสถานการณ์ CoViD -19 ในจังหวัดยะลา มีความรุนแรงขึ้นและได้มีการประกาศ ปิดการจราจรผ่านจังหวัดยะลา ทุกเส้นทาง

รถไฟทุกเส้นทาง ที่ลงมายังปัตตานี ยะลา นราธิวาส ปิดการเดินรถทุกเส้นทาง สุดปลายทางที่ชุมทางหาดใหญ่ จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

วันที่ 30มี.ค.63

ขบวน 448 สุไหงโกลก-หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ
ขบวน 452 สุไหงโกลก-หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ
ขบวน 453 ยะลา-สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ
ขบวน 456 ยะลา-หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ

ขบวน 175/463/451/447
หาดใหญ่-สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ
ขบวน 455 หาดใหญ่-ยะลา ไม่มีเดินรถ

สรุป ขบวนรถทุกขบวน ปลายทางหาดใหญ่ ช่วงหาดใหญ่-สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!