วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

กำลังใจ ให้ แพทย์ จาก “ผบ.ทอ.”

 

บิ๊กนัต พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ใช้เวลาในวันหยุด วันนี้ ไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ ของ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ในการดูแล ผู้ติดเชื้อCoViD-19 พร้อมตรวจความพร้อม ในการรองรับจำนวน ผู้ติดเชื้อ ในกรณี วิกฤติ

error: Content is protected !!