วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

PeaceMaker Day#2 Against CoViD-19

 

“กกล. ฉก.ทอ.9”
ส่งเครื่องบินAu 23-PeaceMaker
บินกระจายเสียง
ด้วยภาษามลายู-ไทย
เหนือท้องฟ้า ยะลา-นราธิวาส
ตั้งแต่เช้าตรู่
ในเวลา ที่ พี่น้องมุสลิม
ละหมาดเสร็จ
เพื่อให้ข่้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
และข้อปฏิบัติ ในช่วงCoViD-19

เครื่องบินAu 23-PeaceMaker ของ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9(กกล.ฉก.ทอ.9) ขึ้นปฏิบัติภารกิจบินกระจายเสียง เฉพาะกิจพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับCoViD-19 ทั้งภาษามลายูและภาษาไทย แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นวันที่2. โดยมี ฮ. บินคุ้มกัน ด้วย

โดยวันนี้ บินในพื้นที่ ยะลา นราธิวาส วันละ 2 ครั้ง ในเวลาที่ พี่น้องมุสลิมละหมาด เสร็จ

ตามสั่งการของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ชายแดนใต้ ได้รับข่าวสารที่ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นประโยชน์ ทั้ง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

รวมทั้งขอความร่วมมือในการละหมาด ที่บ้าน แทน ที่มัสยิด เพื่อลดแพร่ระบาด ของเชื้อ หลังจากมีการเสียชีวิต และผู้ตืดเชื่อในพื้นที่ชายแดนใต้ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากผู้ที่กลับจากการไปร่วมพิธีใหญ่ที่ มาเลเซีย

:กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!